برنامه مدون ویژه متخصصین کودکان

 

پنجشنبه 7/11/1395

کد 3312003

ویژه متخصصین کودکان

نوزادان (1)

 

نوزاد ترم و نارس                                                                                00/9- 00/8

خانم دکتر فاطمه مهتا بصیر- فوق تخصص نوزادان- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

نوزاد پرخطر                                                                                        00/10-00/9

خانم دکتر میترا رادفر- فوق تخصص نوزادان- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

پذیرایی                                                                                             30/10-00/10

صدمات زایمانی                                                                              30/12- 30/10

آقای دکتر علی ناصح- فوق تخصص نوزادان- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

اختلالات خونی                                                                              30/13- 30/12

آقای دکتر محمود مقیمی- فوق تخصص نوزادان- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

جمعه 8/11/1395

کد 3312020

ویژه متخصصین کودکان

عفونی (1)

 

بروسلوز                                                                                             30/9- 00/8

آقاي دكتر پرويز طباطبايي – استاد فوق تخصص عفوني اطفال دانشگاه علوم پزشكي تهران

سالمونلوز                                                                                          00/11- 30/9

خانم دکتر شیرین سیاح فر- فوق تخصص عفونی کودکان- دانشگاه علوم پزشکی ایران

پذیرایی                                                                                             30/11-00/11

بیماری های انگلی                                                                              30/13-30/11

خانم دکتر آناهیتا ایزدی- فوق تخصص عفونی کودکان- دانشگاه علوم پزشکی ایران

پنجشنبه 14/11/1395

کد 3312005

ویژه متخصصین کودکان

نوزادان (3)

 

احیای نوزاد                                                                                       30/9- 00/8

خانم دکتر مینو فلاحی- فوق تخصص نوزادان- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

تشنج نوزادان                                                                                    00/11- 30/9

آقای دکتر حسین فخرایی- فوق تخصص نوزادان- استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

پذیرایی                                                                                             30/11-00/11

اختلالات متابولیک دوران نوزادی                                                    30/13-30/11

آقای دکتر محمود مقیمی- فوق تخصص نوزادان- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

جمعه 15/11/1395

کد 3312008

ویژه متخصصین کودکان

گوارش (2)

 

درد حاد و مزمن شکم                                                                        30/9- 00/8

خانم دکتر فرزانه معتمد- فوق تخصص گوارش و کبد کودکان- دانشگاه علوم پزشکی تهران

ريفلاكس                                                                                           30/10- 30/9

آقای دکتر غلامرضا خاتمی- فوق تخصص گوارش و کبد کودکان- استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

پذیرایی                                                                                             00/11-00/10

اولسر پپتیک                                                                                   30/12-00/11

خانم دکتر فاطمه فرهمند- فوق تخصص گوارش و کبد کودکان- استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

خون ریزی گوارشی                                                                        30/13-30/12

آقای دکتر حامد شفق- فوق تخصص گوارش و کبد کودکان- دانشگاه علوم پزشکی تهران

پنجشنبه 21/11/1395

کد 3312019

ویژه متخصصین کودکان

کلیه (2)

 

اختلالات آب و الکترولیت و اسید و باز                                               00/10- 00/8

آقاي دكتر حسن اتوكش- فوق تخصص كليه كودكان- دانشگاه علوم پزشكي ايران

پذیرائی                                                                                             30/10-00/10

اختلالات ادرار کردن                                                                       30/11- 30/10

آقاي دكتر نكيسا هومن- فوق تخصص كليه كودكان- دانشگاه علوم پزشكي ايران

سنگ های ادراری                                                                          30/12-30/11

خانم دكتر رزيتا حسيني آشتياني- فوق تخصص كليه كودكان- دانشگاه علوم پزشكي ايران

اسیدوز لوله ای RTA                                                               30/13-30/12

خانم دكتر رزيتا حسيني آشتياني- فوق تخصص كليه كودكان- دانشگاه علوم پزشكي ايران

جمعه 22/11/1395

کد 3312028

ویژه متخصصین کودکان

نقص ایمنی، تب روماتیسمی، CNS

 

نقص ایمنی                                                                                        00/10- 00/8

آقای دکتر اصغر آقا محمدی- فوق تخصص ايمونوآلرژي- استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران

پذیرائی                                                                                             30/10-00/10

تب روماتیسمی                                                                               30/11- 30/10

آقای دکتر وحيد ضیائی- فوق تخصص روماتولوژي كودكان- دانشگاه علوم پزشكي تهران

عفونت های دستگاه عصبی مرکزی (CNS)                                    30/13-30/11

آقای دکتر بهنام ثبوتی- فوق تخصص عفوني كودكان- دانشگاه علوم پزشكي ايران

پنجشنبه 28/11/1395

کد 3312011

ویژه متخصصین کودکان

مدون غدد و متابوليك
 اطفال 1

 

بیماری های متابولیک                                                                          00/10- 00/8

آقای دکتر علی طالع فوق تخصص غدد كودكان- مرکز تحقیقات دکتر عزیزی

پذیرایی                                                                                               30/10-00/10

هیپوگلسمی                                                                                        30/11-30/10

آقای دکتر آریا ستوده- فوق تخصص غدد كودكان- دانشگاه علوم پزشكي تهران

هیپوکلسمی و هیپرکلسمی                                                                30/13-30/11

آقای دکتر محمدرضا علائی- فوق تخصص غدد كودكان- دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

جمعه 29/11/1395

کد 3312032

ویژه متخصصین کودکان

پوستی، تغذیه

 

بیماری های پوستی آلرژی                                                                 30/9- 00/8

آقای دکتر مسعود موحدی- فوق تخصص ايمونوآلرژي كودكان- دانشگاه علوم پزشكي تهران

شیر مادر                                                                                          00/11- 30/9

آقای دکتر خلیل فریور- متخصص كودكان

پذیرایی                                                                                             30/11-00/11

تغذیه تکمیلی                                                                                  30/13-30/11

آقای دکتر منصور بهرامی- متخصص كودكان- دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي